Vi vil gjerne ha deg med som medlem i IL Polarstjernen! Vi ønsker å utvikle og levere idrettsaktiviteter til barn og voksne i Vestre Jakobselv som gir alle samme mulighet for deltakelse. Til dette viktige arbeidet er vi avhengig av våre medlemmer.

Kontingentsatser

  • Familiemedlemsskap (foresatte og barn under 20 år) : kr 350,-
  • Enkeltmedlemsskap: kr 150,-

Innmelding

IL Polarstjernen benytter NIF sitt medlemsregister. Klikk på knapp under for å administrere eller melde inn deg eller ditt barn.